SEPETİM

Cayma Hakkı ve Kullanımı

•Alıcı mal/hizmetin kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir. Alıcı, cayma hakkı kullanımbildirimini…… e-mail adresine göndereceği e-posta vasıtası üzerindenSatıcı’yaulaştırır. Satıcı, Alıcı’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14(ondört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

•Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren, 7 (yedi) gün içinde malıSatıcı’yageri gönderir. Alıcı iade edeceği mal/hizmetile birliktemutlaka iade sebebinizi bildiren bir not eki ve fatura ile gönderir.  İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV şeklinde) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilenSatıcı’nınanlaşmalı……..kargoşirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Mal ile beraber fatura da, mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

•Bizden kaynaklı bir hata veya sorun olması durumunda değişim yapılacak ürün anlaşmalı …… kargo ile karşı ödemeli olarak Satıcıya gönderilmelidir. Hatasız bir ürünü değiştirmekyadaiade etmek isterseniz iade kargo bedelini alıcı ödemekle yükümlüdür.

•Mesafeli Sözleşmeler YönetmeliğiMevzuatıgereğiaşağıda detaylarıyla bahsedileceği şekildesağlık/hijyennedenleriylederiveya saçile doğrudan temas eden toka, küpe vb. ürünlerin iadesi ve değişimi, ürünün alıcıya tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmışisemümkün değildir.

•AyrıcaCayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’inMesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.